Razem już 2616 dni
Archiwum
Posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu nr 2/14
Wydarzenia
autor: Łukasz Pierończyk
05-01-2015 13:05
Postanowiliśmy informować naszych czytelników o obradach Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Poniżej wycinek obrad dotyczący naszego klubu oraz link do całego protokołu:


Radny Pan S. Kałuża wystąpił z zapytaniem, co z budową szatni na boisku sportowym w Bycinie, gdyż nie ma tego zadania w budżecie gminy na rok 2015 oraz lata następne. Zwrócił uwagę, że jeśli zadanie to nie zostanie zrealizowane to LKS „Ślązak” Bycina zostanie wyrzucony z podokręgu Zabrze.

Radny Pan S. Böhm wystąpił z zapytaniem, co z wykonaniem ogrodzenia boiska w Rudnie.

Pan Wójt poinformował, że w projekcie budżetu gminy na 2015 r. nie znalazła się budowa szatni na boisku sportowym w Bycinie, a zostanie wprowadzona do budżetu w momencie kiedy pojawi się możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych. Podobnie budowa budynku OSP w Niewieszy będzie realizowana, kiedy pojawi się możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na chwilę obecną zadanie nie zostało wprowadzone do budżetu, gdyż najważniejsza jest teraz budowa kanalizacji w Rudzińcu, gdzie w sytuacji, gdy zadanie nie zostanie zrealizowane nie uzyskamy dofinansowania. Jeśli chodzi o wykonanie ogrodzenia boiska w Rudnie, to nie jest to duży wydatek i być może za zgodą Rady zostanie wprowadzony w ciągu roku kiedy wygospodaruje się fundusze, ale w pierwszej kolejności musi zostać wykonana szatnia na boisku sportowym w Bycinie, ponieważ brak takowej grozi zawieszeniem rozgrywek, podobnie ważne są zadania w budynkach oświatowych chociażby remont przeciekającego dachu.

Pan Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu przystąpił do przedstawienia uwag i opinii o projekcie uchwały budżetowej w zakresie działania Komisji 4 ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wystąpiła z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego projektu budżetu Gminy Rudziniec na 2015 rok w zakresie działania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w przedstawionej formie. Powyższy wniosek został przyjęty przy 4 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących”,
w obecności 6 członków komisji.


Aby zobaczyć pełną treść Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu kliknij tutaj.